Uvode se stroža pravila za brzo kreditiranje u S. Makedoniji

U Sjevernoj Makedoniji finansijska društva koja daju brze kredite od početka jula suočit će se sa strožijim pravilima kreditiranja građana.

U Sjevernoj Makedoniji finansijska društva koja daju brze kredite od početka jula suočit će se sa strožijim pravilima kreditiranja građana. Osim što već godinu troškovi kamata ne mogu da budu viši od 60 posto od iznosa kredita, uskoro zaposleni neće moći da daju novac prezaduženim građanima.

Izvor: Al Jazeera