Dokad će BiH čekati registar zagađivača?

Bosna i Hercegovina je prije 21 godinu potpisala, ali nikada nije ratifikovala međunarodni Protokol o registrima ispuštanja i prenosa zagađujućih tvari.

Bosna i Hercegovina je prije 21 godinu potpisala, ali nikada nije ratifikovala međunarodni Protokol o registrima ispuštanja i prenosa zagađujućih tvari.

Ekološki aktivisti apeluju na nadležne kako je krajnje vrijeme za ratifikaciju protokola da bi se znali zagađivači u BiH-a.

Izvor: Al Jazeera