Kapor: Do pada elektroprenosnog sistema došlo je usljed preopterećenosti

Opskrba elekričnom energijom uspostavlja se u zemljama regije nakon kvara na međunarodnom elektroprenosnom sistemu.

“Pošto je struja fizička veličina ona mora da ide u pravcima u kojima je omogućeno. Pošto nije omogućeno bilo u tom pravcu više da se da se struja prenosi onda je došlo do preopterećenja sistema i ispada sistema u državama u regionu”, kaže Miodrag Kapor, stručnjak za energetsku politiku.

Izvor: Al Jazeera