Zatvorene operacione sale Kliničkog centra u Skoplju

Dok se pacijenti preusmjeravaju u ostale bolnice, otvara se pitanje preustroja Kliničkog centra, ali i cijelog zdravstvenog sistema.

Operacione sale u Kliničkom centru u Skoplju desetak dana su zatvorene zbog problema sa sistemom za kompresiju kisika. Dok se pacijenti preusmjeravaju u ostale bolnice, otvara se pitanje preustroja Kliničkog centra, ali i cijelog zdravstvenog sistema.

Izvor: Al Jazeera