Foča – sinonim za seksualno nasilje nad ženama u ratu

Gotovo 1.000 silovanih žena Foče od kojih je najmlađa žrtva imala 11, a najstarija 70 godina živi s trajnom frustracijom.

U Foči je obilježen Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja nad ženama u ratu. Generalna skupština UN-a 2015. donijela je rezoluciju o tome. U Bosni i Hercegovini, Foča je sinonim za takvu vrstu ratnih zločina.

Izvor: Al Jazeera