Sarajevsko turbe ‘Sedam braće’ privlači mnoge posjetioce

U građevini, koja je podignuta u 19. stoljeću, ukopano je sedam ljudi za koje se smatra da su nevino pogubljeni.

Turbe sedam braće u Sarajevu sedmično posjete stotine ljudi.

Mnogi dolaze, nadajući se da će im se ostvariti želje.

U građevini, koja je podignuta u 19. stoljeću, ukopano je sedam ljudi za koje se smatra da su nevino pogubljeni.

Izvor: Al Jazeera