Izrael uništio jedini centar za rehabilitaciju osoba sa oštećenim sluhom

Za osobe sa oštećenim sluhom još je veći izazov preživjeti u ratnoj zoni.

Izraelska vojska tokom napada na sjever Pojasa Gaze uništila je jedini centar za rahabilitaciju osoba sa oštećenim sluhom.

Time je ova najranjivija kategorija izložena još većim patnjama.

Stanovnici Gaze se raseljavaju s jednog mjesta na drugo. Strah od iznenadnog napada, zračnog udara ili granatiranja prisutan je svakodnevno.

Za osobe sa oštećenim sluhom još je veći izazov preživjeti u ratnoj zoni.

Izvor: Al Jazeera