Život bez izvinjenja za žrtve ratnog silovanja u BiH

Iako je Komitet protiv torture Ujedinjenih nacija 2019. godine donio odluku da se žrtvama isplati novčana nadonaknada i obezbijedi javno izvinjenje, to još nije učinjeno.

Uoči obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, 19. juna, žene žrtve silovanja u BiH kažu da su 30 godina nakon zločina – zanemarene.

Iako je Komitet protiv torture Ujedinjenih nacija 2019. godine donio odluku da im se isplati novčana nadonaknada i obezbijedi javno izvinjenje, to još nije učinjeno.

U izvještajima međunarodnih aktera u BiH projcenjuje se da je tokom rata silovano više od 20.000 žena i muškaraca.

Izvor: Al Jazeera