Glamoč krenuo u geografsku zaštitu svog krompira

Zaštita geografskog porijekla glamočkog krompira, projekat je na koji su se odlučili u Glamoču na jugozapadu Bosne i Hercegovine.

Zaštita geografskog porijekla glamočkog krompira, projekat je na koji su se odlučili u Glamoču na jugozapadu Bosne i Hercegovine.

Inicijativu Udruženja, Glamočki krompir, podržali su različiti nivoi vlasti – od lokalnih do državnih – jer je ova poljoprivredna kultura važna za ekonomiju tog kraja i ljude koji su se nakon 90-tih vratili u svoje domove.

Izvor: Al Jazeera