Nemiri u Argentini nakon paketa ekonomskih reformi

Okupljanje nezadovoljnih građana ispred zgrade Kongresa u Buenos Airesu preraslo je u sukob sa policijom.

Argentinski senat odobrio je paket ekonomskih reformi predsednika Javiera Mileija.

Okupljanje nezadovoljnih građana ispred zgrade Kongresa u Buenos Airesu preraslo je u sukob sa policijom.

Ekonomske reforme uključuju planove za privatizaciju državnih kompanija, uz druge mjere štednje.

Izvor: Al Jazeera