Meksiko za hiljade migranata više nije samo tranzitna država

Novi trend iznenadio je vlasti – desetine hiljada izbjeglica i migranata sada žele da ostanu u Meksiku.

Svaki dan, hiljade migranata i izbjeglica iz Latinske Amerike, Kariba i drugih zemalja, koriste Meksiko kao tranzitnu zemlju da dođu do SAD-a u potrazi za boljim životom.

Ali novi trend iznenadio je vlasti.

Desetine hiljada izbjeglica i migranata sada žele da ostanu u Meksiku.

Izvor: Al Jazeera