Španija se suočava s najtežom sušom proteklih decenija

Zbog visokih temperatura i manjka padavina, na najpopularnijim turističkim lokacijama u toj zemlji ljudi pokušavaju da nađu načine da uštede vodu.

Zbog visokih temperatura i manjka padavina, na najpopularnijim turističkim lokacijama u toj zemlji ljudi pokušavaju da nađu načine da uštede vodu.

Španija se suočava s najtežom sušom proteklih decenija.

Zbog visokih temperatura i manjka padavina, na najpopularnijim turističkim lokacijama u toj zemlji ljudi pokušavaju da nađu načine da uštede vodu.

Najteže je pogođena Katalonija.

Izvor: Al Jazeera