Napadi na civile u blizini objekta UN-a

Napadi na civile u blizini objekta UN-a uslijedili su samo nekoliko dana nakon što je Međunarodni sud pravde naredio Izraelu da zaustavi napade na Rafah.

Napadi na civile u blizini objekta UN-a uslijedili su samo nekoliko dana nakon što je Međunarodni sud pravde naredio Izraelu da zaustavi napade na Rafah.

Napadi na civile u blizini objekta UN-a uslijedili su samo nekoliko dana nakon što je Međunarodni sud pravde naredio Izraelu da zaustavi napade na Rafah.

Izvor: Al Jazeera