Preporuke za povećanje broja snaga NATO-a na Kosovu

Gotovo 400 delegata Parlamentarne skupštine NATO-a, zasjedanje u Sofiji nastavlja raspravama o sigurnosnim, političkim i demokratskim izazovima.

Gotovo 400 delegata Parlamentarne skupštine NATO-a, zasjedanje u Sofiji nastavlja raspravama o sigurnosnim, političkim i demokratskim izazovima.

U fokusu je utjecaj Rusije i njen hibridni rat, pojačan pred izbore za Evropski parlament od 6. do 9. juna. Takav utjecaj spominje se i u izvještaju o Zapadnom Balkanu, predstavljenom na ovom zasjedanju, u kojem se poreporučuje veći angažman NATO-a i Evropske unije u zemljama regije, posebno na Kosovu i u Bosni i Hercegovini. Te zemlje označene su kao ključni izazovi za NATO i partnere.

Zoran Kosanović je u Sofiji.

Izvor: Al Jazeera