Hiljade ljudi na konferenciji za Palestinu u Michiganu

Hiljade demonstranata u Michiganu u SAD-u planiraju narednu fazu propalestinske kampanje.

Hiljade demonstranata u Michiganu u SAD-u planiraju narednu fazu propalestinske kampanje.

U toku je trodnevna konferencija za Palestinu, na kojoj će se čuti mišljenja desetina govornika.

Izvor: Al Jazeera