Otpad se gomila širom Pojasa Gaze

Stotine hiljada raseljenih Palestinaca borave u šatorima i prisiljeni su živjeti uz rastuće gomile smeća.

Otpad se gomila širom Pojasa Gaze, zagađujući zrak i vodu te šireći bolesti.

Stotine hiljada raseljenih Palestinaca borave u šatorima i prisiljeni su živjeti uz rastuće gomile smeća.

Izvor: Al Jazeera