Rasprava u Crnoj Gori: Da li je Sky komunikacija zakonit dokaz?

U Crnoj Gori, predstavnici pravosuđa, pravnici i advokati optuženih za organizovani kriminal, različito tumače presudu Evropskog suda pravde o primjenjivosti Sky komunikacije kao dokaza.

U Crnoj Gori, predstavnici pravosuđa, pravnici i advokati optuženih za organizovani kriminal, različito tumače presudu Evropskog suda pravde o primjenjivosti Sky komunikacije kao dokaza u krivičnim postupcima.

Glavna dilema je da li se tom presudom dovodi u pitanje validnost i zakonitost dokaza pribavljenih na osnovu presretnutih kriptovanih poziva i poruka.

Izvor: Al Jazeera