Kako su malverzacijama poticaja zloupotrijebljena prava invalida u Federaciji BiH

Godinama pojedinci ukazuju, a revizori izvještajima upozoravaju na malverzacije sredstava Fonda i neadekvatne kontrole njihovog utroška.

Nezakonito zapošljavanje, zloupotreba javnih sredstava, optužbe o fiktivnom zapošljavanju invalida – godinama potresaju federalni Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Na posljednjem javnom pozivu za poticaje, sredstva su dodijelili kompaniji s pravosnažnom presudom za nezakonito otpuštanje radnika i potvrđenom optužnicom za zloupotrebe sredstava Fonda.

Izvor: Al Jazeera