Zastoj u radu parlamenta FBiH: Oba doma entitet koštaju 10,3 miliona eura

Protivno onome što nalaže poslovnik, Predstavnički dom u martu nije zasijedao ni jednom, a opozicija i vlast međusobno se optužuju za blokade.

Tema o rodno zasnovanom nasilju okupila je zakonodavce u Federaciji BiH na tematskoj sjednici, ali je redovan rad Parlamenta u zastoju. Protivno onome što nalaže poslovnik, Predstavnički dom u martu nije zasijedao ni jednom, a opozicija i vlast međusobno se optužuju za blokade. Budžet oba doma federalnog Parlamenta veći je od 10,3 miliona eura i analitičari procjenjuju da svaka neodržana sjednica građane Federacije košta milion eura.

Izvor: Al Jazeera