‘Zakon o stranim agentima’ RS-a BiH će udaljiti od EU-a

Vlada bh. entiteta Republika Srpska proslijedila je na konačno usvajanje prijedlog Zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija, u javnosti poznat kao Zakon o stranim agentima.

Vlada bh. entiteta Republika Srpska proslijedila je na konačno usvajanje prijedlog Zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija, u javnosti poznat kao Zakon o stranim agentima.

Nacrt je usvojen u septembru uprkos pozivima nevladinog sektora za odbacivanje zakona, ali i upozorenjima Delegacije EU-a i OSCE-a da će, uz kriminalizaciju klevete, još jedna restriktivna regulativa udaljiti BiH od Evropske unije.

Izvor: Al Jazeera