Godina Vlade FBiH: Čeka se na ključne ekonomske reforme

Na prvu godišnjicu rada, u Vladi kažu da su zadovoljni usvojenim zakonima.

Godina je dana od kada je visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Christian Schmidt privremeno nametnuo izmjene Ustava FBiH, čime je deblokirano imenovanje nove federalne vlade.

Prethodna je, prije toga, četiri godine bila u tehničkom mandatu. Između ostalog, nametnut je i amandman na Ustav kojim se mijenja način imenovanja nove entitetske vlade ostavljajući rok federalnom Parlamentu da do 1. maja ove godine izmijeni entitetski Ustav kako bi se problem trajno riješio. Rokovi su prošli, a izmjene nisu usvojene, na što je Schmidt nedavno podsjetio političare pozivajući ih da daju konstruktivne prijedloge za poboljšanje ustavnih amandmana.

Na prvu godišnjicu rada, u Vladi kažu da su zadovoljni usvojenim zakonima. Na ključne fiskalne reforme još se čeka.

Izvor: Al Jazeera