Zapošljavanje osoba sa invaliditetom u BiH: Dobri zakoni, slabo poštivanje

Država je napravila dobar zakonodavni i finansijski okvir, no za potpuno provođenje nužno je još koraka.

Gotovo svaka šesta osoba na svijetu živi s nekim oblikom invaliditeta, pa je poboljšanje životnih uvjeta za taj dio populacije nužnost. Napredak se bilježi i u Bosni i Hercegovini, gdje su aktivna brojna udruženja, a otvaraju se i socijalne firme. Samo federalni Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje godišnje osigurava 10 miliona eura subvencija. Država je napravila dobar zakonodavni i finansijski okvir, no za potpuno provođenje nužno je još koraka. Više u priči Ivana Pavkovića.

Izvor: Al Jazeera