Zeleno svjetlo za prijem Kosova u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope

Konačno odobrenje za prijem treba dati Odbor ministara zemalja članica u maju

Parlamentarna skupština Vijeća Europe dala je zeleno svjetlo za prijem Kosova u tu organizaciju sa 131 glasom ZA, 29 protiv i 11 uzdržanih.

Zeleno svjetlo izvještaju o Kosovu, u kojem se sugerira prijem, prethodno je dao politički odbor u Parizu proteklog mjeseca. Konačno odobrenje za prijem treba dati Odbor ministara zemalja članica u maju. Za Prištinu je članstvo u Vijeću Europe strateški cilj.

Izvor: Al Jazeera