Uvreda za vlašku manjinu, traže popravljanje položaja u Srbiji

Načelnik Kriminalističke policije Srbije, iznoseći detalje ubistva dvogodišnje djevojčice kod Bora, uvrijedio je vlašku nacionalnu manjinu, što je izazvalo burne reakcije.

Načelnik Kriminalističke policije Srbije, iznoseći detalje ubistva dvogodišnje djevojčice kod Bora, uvrijedio je vlašku nacionalnu manjinu, što je izazvalo burne reakcije. Oni poručuju: Izvinjenje nije dovoljno – treba popraviti položaj Vlaha u Srbiji.

Izvor: Al Jazeera