Iračke bolnice pokrenule programe za liječenje ovisnika

Nedostatak centara za rehabilitaciju ovisnika o drogama podstakao je bolnice na pokretanje programa oporavka.

Trgovina drogom je u porastu među mladim Iračanima posljednjih godina.

Nedostatak centara za rehabilitaciju podstakao je bolnice na pokretanje programa oporavka.

Izvor: Al Jazeera