BiH: Opozicija upozorava na manjkavosti Zakona o sprečavanju sukoba interesa

Zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine oba doma Parlamenta usvojila su po hitnoj proceduri.

Zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine oba doma Parlamenta usvojila su po hitnoj proceduri.

Time je ispunjen još jedan od 14 prioriteta u procesu evropskih integracija BiH i jedan od ključnih uslova za otvaranje pristupnih pregovora.

No, opozicija smatra da zakon ima brojne manjkavosti i da neće ispuniti svoju ključnu funkciju, a to je spriječiti korupciju u političkim redovima nosilaca javnih dužnosti.

Izvor: Al Jazeera