Okupacija uništava privredu Palestine

Izrael je prebacio dio poreskih prihoda koji duguje palestinskoj vlasti, nakon tromjesečne obustave isplata.

Izrael je prebacio dio poreskih prihoda koji duguje palestinskoj vlasti, nakon tromjesečne obustave isplata. Ali, to je samo mala pomoć za ekonomiju u kojoj vlasnici poslovnih subjekata sve teže opstaju na tržištu. Nida Ibrahim razgovarala je s nekim od njih u Nablusu, na okupiranoj Zapadnoj obali.

Izvor: Al Jazeera