Slovenija: Zašto opozicija traži referendum o pravima manjina?

Slovenski parlament je u drugom čitanju završio sa raspravom o zakonu o kulturnim pravima pripadnika manjina koje potiču iz bivše Jugoslavije.

Slovenski parlament je u drugom čitanju završio sa raspravom o zakonu o kulturnim pravima pripadnika manjina koje potiču iz bivše Jugoslavije. Ovim zakonom se uređuje sistemsko finansiranje njihovih projekata, stalni i dijalog s vladom putem institucija, a predviđena je i besplatna dopunska nastava maternjih jezika u školama. Zašto opozicija traži referendum o tom pitanju, u priči Gašpera Lubeja.

Izvor: Al Jazeera