Specijalizanti u Skoplju traže povećanje naknada

U Skoplju je gotovo 300 ljekara, koji sami finansiraju svoju specijalizaciju, protestovalo ispred Ministarstva zdravlja, tražeći povećanje aktuelne mjesečne naknade od 420 eura.

U Skoplju je gotovo 300 ljekara, koji sami finansiraju svoju specijalizaciju, protestovalo ispred Ministarstva zdravlja, tražeći povećanje aktuelne mjesečne naknade od 420 eura.

Iz Ministarstva su im obećali rast naknade, ali tek nakon izbora.

Ovi ljekari nisu zvanično zaposleni i nemaju zdravstveno osiguranje.

Izvor: Al Jazeera