Raseljeni Sudanci sve više obolijevaju u kampovima

Humanitarne agencije upozoravaju da nedostatak osnovne zdravstvene zaštite i vode za piće pojačava rizik od izbijanja bolesti.

Kriza u Sudanu pogoršava se iz dana u dan i širi na zemlje regije.

Humanitarne agencije upozoravaju da nedostatak osnovne zdravstvene zaštite i vode za piće pojačava rizik od izbijanja bolesti.

Malcolm Webb izvještava iz južnosudanskog pograničnog grada Renka.

Izvor: Al Jazeera