Ustavni sud BiH: Prijedlog za produženje mandata sudijama koji trebaju u penziju

Iz bh. entiteta Republika Srpska ovo smatraju kršenjem Ustava Bosne i Hercegovine.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine, zbog nepopunjenosti se suočava sa problemima u radu. Kako bi zadržali funkcionisanje ove pravosudne institucije, poručeno je da će razmotriti mišljenje Venecijanske komisije prema kojem bi sudije nastavile da obavljaju dužnost i kada navrše 70 godina, u slučaju da nove sudije ne budu izabrane. Iz bh. entiteta Republika Srpska ovo smatraju kršenjem Ustava Bosne i Hercegovine.

Izvor: Al Jazeera