Šta su pregovori sa EU donijeli zemljama regije?

Taj korak u evropskim integracijama Crna Gora napravila je prije 12 godina, ubrzo nakon nje Srbija, a prije dvije godine Sjeverna Makedonija i Albanija.

Bosna i Hercegovina očekuje da će Evropsko vijeće prihvatiti preporuku Evropske komisije o otvaranju pristupnih pregovora. Taj korak u evropskim integracijama Crna Gora napravila je prije 12 godina, ubrzo nakon nje Srbija, a prije dvije godine Sjeverna Makedonija i Albanija. Nastavak pregovora zemalja regije ovisi isključivo o dinamici njihovih reformi. U slučaju Bosne i Hercegovine, analitičari su uvjereni da otvaranje pregovora, bez konkretnih rezultata, neće značiti mnogo.

Izvor: Al Jazeera