Školski sindikat u Zagrebu zahtijeva pravedan odnos s drugim zaposlenim

Smatraju da Vlada uredbu može promijeniti, ali da za to nema dovoljno političke volje.

U Zagrebu novi protesti Školskog sindikata “Preporod” nezadovoljnog Vladinom uredbom o koeficijentima za plate.

Smatraju da Vlada uredbu može promijeniti, ali da za to nema dovoljno političke volje. Traže da se njihovi koeficijenti rada dovedu u pravedan odnos s drugim zaposlenima u javnoj i državnoj službi.

Inače, juče su ovaj i drugi sindikati prisustvovali potpisivanju novog kolektivnog ugovora s ministrom rada, kojim se, kako Vlada tvrdi, uvodi red u njihova prava i naknade.

Izvor: Al Jazeera