Masovno raseljavanje u Sudanu, izbjeglice se pokušavaju vratiti kućama

Sukob u Sudanu prisilio je više od osam miliona ljudi da napuste svoje domove.

Sukob u Sudanu prisilio je više od osam miliona ljudi da napuste svoje domove.

UN kaže da je to najveća svjetska kriza raseljavanja.

Stotine hiljada ljudi koji su došli iz Južnog Sudana sada se pokušavaju vratiti svojim domovima.

Izvor: Al Jazeera