Mogu li entitetski MUP-ovi samostalno komunicirati s Interpolom?

Iz Delegacije EU nadležnim u BiH poručuju da se suzdrže od podrivanja rada nacionalne kontakt tačke.

Član tijela koje je u Bosni i Hercegovini zaduženo za saradnju s EUROPOL-om, upozorava da postoje problemi u njegovom radu. Navodi da je ugrožena sigurna razmjena podataka s Europolom, te da policija u Republici Srpskoj želi samostalno komunicirati s tom agencijom, protivno sporazumu s BiH. Državni ministar sigurnosti tvrdi da entitetska policija ima pravo na samostalnu razmjenu informacija, dok iz Delegacije EU nadležnim u BiH poručuju da se suzdrže od podrivanja rada nacionalne kontakt tačke.

Izvor: Al Jazeera