BiH: Čelnici dogovorili jedan od tri ključna reformska zakona

Dogovoreno je i da se formiraju radne grupe koje će raditi na Zakonu o sukobu interesa i Zakonu o sudovima, koji su uslov za otvaranje pregovora sa EU.

Predstavnici vladajuće koalicije u Bosni i Hercegovini koju čine stranke takozvane Trojke, Savez nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatska demokratska zajednica, dogovorili su usvajanje jednog od tri ključna evropska zakona – Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Dogovoreno je i da se formiraju radne grupe koje će raditi na Zakonu o sukobu interesa i Zakonu o sudovima, koji su uslov za otvaranje pregovora sa EU, te na sveobuhvatnoj reformi izbornog zakonodavstva. U aprilu će raditi na usvajanju novog Zakona o Ustavnom sudu BiH.

Izvor: Al Jazeera