Stojiljković: Opozicija u Srbiji se ne može odreći parlamenta

U neravnoteži moći i publiciteta, nemaju mnogo sredstava za izbor, smatra Zoran Stojiljković, profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

“Tu vrstu, pomalo lascivnog, licemjera onog što zovemo kolektivni politički zapad viđamo dugo, ne samo u Srbiji nego u regionu. S jedne strane se, kad već pretera ova vrsta izbornih mućki, upute kritike, s druge strane se interesno gleda ko realno može držati moć i vlast i zadovoljiti neke geostrateške interese”, kaže Zoran Stojiljković, profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Izvor: Al Jazeera