Završeno iznošenje argumenata u ICJ-u

U Međunarodnom sudu pravde u Hagu završeno je izlaganje argumenata u predmetu u kojem se razmatra zakonitost izraelske višedesetljetne okupacije palestinskih teritorija.

U Međunarodnom sudu pravde u Hagu završeno je izlaganje argumenata u predmetu u kojem se razmatra zakonitost izraelske višedesetljetne okupacije palestinskih teritorija.

Sudu su se obratile 52 zemlje i tri međunarodne organizacije.

Većina je tražila da se izraelska okupacija proglasi nelegalnom te da se ona okonča.

Izvor: Al Jazeera