BHRT-u ‘pojas za spašavanje’ umjesto sistemskog rješenja

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine izdvojilo je dva miliona eura za javni RTV servis BiH, ali sistemsko rješavanje problema s naplatom takse i dalje je na čekanju.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine izdvojilo je dva miliona eura za javni RTV servis BiH, ali sistemsko rješavanje problema s naplatom takse i dalje je na čekanju.

Radiotelevizija Republike Srpske je napustila sistem naplate takse prije sedam godina, a sada se ni emiteri u Federaciji BiH ne mogu dogovoriti o modelu.

Dok raste njihov gubitak, sve je izraženija politizacija cijelog slučaja.

Izvor: Al Jazeera