Zvaničnici NATO-a u BiH: Odlučna predanost da se čuva mir

Drugog dana posjete delegacije Sjevernoatlantskog vijeća Bosni i Hercegovini planiran je niz sastanaka sa civilnim sektorom, predstavnicima međunarodne zajednice i studentima.

Drugog dana posjete delegacije Sjevernoatlantskog vijeća Bosni i Hercegovini planiran je niz sastanaka sa civilnim sektorom, predstavnicima međunarodne zajednice i studentima.

U fokusu razgovora o praktičnoj saradnji sa BiH, delegacija obilazi bazu Oružanih snaga u Rajlovcu, gdje su planirani infrastrukturni projekti iz paketa pomoći Izgradnje odbrambenih i sigurnosnih kapaciteta zemlje, koje finansira Alijansa. Tokom dana planiran je i susret sa komandantom NATO štaba i EUFOR-a. Posjeta delegacije Sjevernoatlantskog vijeća uslijedila je dva i po mjeseca nakon posjete generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga Bosni i Hercegovini.

U Sarajevu je Arduana Pribinja.

Izvor: Al Jazeera