Politička volja iznad interesa djece u BiH

Vlasti u Bosni i Hercegovini petu godinu zaredom obećavaju uspostavu Amber alerta.

Vlasti u Bosni i Hercegovini petu godinu zaredom obećavaju uspostavu Amber alerta. Posljednji pokušaj da se omogući uvođenje javnog sistema obavještavanja o nestanku djece odbijen je na sjednici Povjerenstva za odbranu i sigurnost Parlamenta BiH. Centri koji nisu dio državnih institucija, kažu da problem nije ni novac ni resursi – nego politička volja.

Izvor: Al Jazeera