Visoki zvaničnik Hamasa: Netanyahu samo kupuje vrijeme

Osman Hamdan kaže da je Hamas i dalje posvećen dogovoru, ali da je glavna prepreka njegovom postizanju izaelski premijer Netanyahu.

Visoki zvaničnik Hamasa, Osman Hamdan, kaže da je Hamas i dalje posvećen dogovoru, ali da je glavna prepreka njegovom postizanju izaelski premijer Netanyahu.

Izvor: Al Jazeera