Privatizacija hotela ‘Zenit’: Sudske presude komplikuju prodaju

Iako se činilo da je priča završena, zapravo bi mogla dobiti novi zaplet.

Spor o privatizaciji hotela “Zenit” u Neumu nakon devet godina okončan je sudskim nalogom o ulasku novog vlasnika, kompanije Bingo iz Tuzle. No, situacija time, čini se, ipak nije riješena jer se nedugo potom pojavila i druga sudska presuda koja, u predmetu tužbe Općine Neum, nalaže obnovu žalbenog postupka u vezi s tom privatizacijom. Iako se činilo da je priča završena, zapravo bi mogla dobiti novi zaplet.

Izvor: Al Jazeera