Makedonskom sindikatu država oduzima zgradu

Sudskom presudom zgrada radničkog doma Saveza sindikata Sjeverne Makedonije nakon više od 60 godina prelazi u vlasništvo države.

Sudskom presudom zgrada radničkog doma Saveza sindikata Sjeverne Makedonije nakon više od 60 godina prelazi u vlasništvo države. U mnogobrojnim dosadašnjim sudskim postupcima sve presude bile su u njihovu korist, osim posljednje – Vrhovnog suda. Sindikat sada traži ponavljanje postupka zbog sumnje u neovisnost sudske odluke.

Izvor: Al Jazeera