Smjene direktora u M-NAV-u, štrajk kontrolora letova u mirovanju

Iz Sindikata kontrolora leta navode da zbog pokrenutih procedura za promjenu rukovodstva kompanije, najavljeni štrajk 10. januara stavljaju u mirovanje.

Vlada Sjeverne Makedonije odlučila je da nadzornom organu državne kompanije koja kontroliše aviosaobraćaj u zemlji, M-NAV-u, preporuči razrješenje dva direktora. Nije predloženo razrješenje trećeg jer je tek nedavno postavljen i nije bio dio posljednjih problema. Iz Sindikata kontrolora leta navode da zbog pokrenutih procedura za promjenu rukovodstva kompanije, najavljeni štrajk 10. januara stavljaju u mirovanje.

Izvor: Al Jazeera