Osiguranje vozila u Hrvatskoj: Od robotaksija do novih pravila za štete

Novi zakon propisuje obavezu osiguranja robotaksija – mada još ne postoje na hrvatskim putevima – ali, tu su i nova pravila o prijavi i naplati štete poslije nezgode.

U Hrvatskoj se mijenjaju pravila autoosiguranja. Novi zakon propisuje obavezu osiguranja robotaksija – mada još ne postoje na hrvatskim putevima – ali, tu su i nova pravila o prijavi i naplati štete poslije nezgode. Serviseri i osiguravaoci različito tumače novi zakon: jedni kažu da će se nakon nesreće direktno moći automehaničaru koji će sam procijeniti štetu, a drugi da bez osiguravalaca i njihove procjene nema ni popravke automobila. Prilog Marine Barukčić.

Izvor: Al Jazeera