U Srbiji inicijativa za pravo glasa sa 16 godina

Omladina Demokratske stranke u Srbiji pokrenula je inicijativu ‘Glasam sa 16’, koja zagovara da mladi sa 16 godina dobiju pravo glasa.

Omladina Demokratske stranke u Srbiji pokrenula je inicijativu “Glasam sa 16”, koja zagovara da mladi sa 16 godina dobiju pravo glasa.

Istovremeno, prema izveštajima CeSID-a i Krovne organizacije mladih, gotovo 80 posto te populacije ne veruje političarima i ne misli da oni štite interese mladih.

Stručnjaci smatraju da, pored zakonskih okvira koji bi mladima omogućili veće učestvovanje, treba raditi i na političkom obrazovanju mladih.

Izvor: Al Jazeera