Srbija ostvarila dosad najgori skor na Indeksu percepcije korupcije

Za Srbiju se navodi i da se suočava sa propadanjem demokratije, i da autokratska vlada koristi posebne zakone da ograniči transparentnost u velikim projektima.

Transparency International objavio je Indeks percepcije korupcije za 2023. godinu. Većina zemalja postigla je mali ili nikakav napredak u borbi protiv korupcije u javnom sektoru.

Za Srbiju se navodi i da se suočava sa propadanjem demokratije, i da autokratska vlada koristi posebne zakone da ograniči transparentnost u velikim projektima.

Iz Transparencyja ukazuju na to da Srbija, prema indeksu globalne percepcije korupcije, može da se svrsta u hibridne režime.

Izvor: Al Jazeera