Državna imovina u BiH: Grupa zastupnika EP-a traži reakciju OHR-a

Uprkos Zakonu o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom, koji je nametnuo visoki predstavnik, entitetske vlade u BiH donose odluke o prenamjeni šumskog zemljišta kako bi ga koristile.

Grupa evropskih parlamentaraca traži reakciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zbog problema s državnom imovinom. Uprkos Zakonu o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom, koji je nametnuo upravo visoki predstavnik, entitetske vlade u BiH donose odluke o prenamjeni šumskog zemljišta kako bi ga koristile ili kupovali investitori.

Izvor: Al Jazeera