BiH druga najkorumpiranija zemlja u Evropi

U Transparency Internationalu u BiH kažu da ne postoji politička volja da se procesuiraju korupcije, kao i da se opstruira donošenje adekvatnog zakonodavnog okvira.

U Transparency Internationalu u BiH kažu da ne postoji politička volja da se procesuiraju korupcije, kao i da se opstruira donošenje adekvatnog zakonodavnog okvira.

BiH već više od četiri godine nema strategiju u borbi protiv korupcije.

Izvor: Al Jazeera